Environment

Vår miljöpolicy

Vi vill bidra till samhällets långsiktiga utveckling av vår gemensamma miljö och värna vårt varumärke genom att vara lyhörda för marknadens och samhällets krav på miljövård med samhällets lagar och regler som grund.

 

Vi ska verka för en ständig förbättring av vår miljöpåverkan och miljöledningssystem.

Vi ska regelbundet undersöka verksamheten för att hitta miljörisker och förbättringsmöjligheter av vår miljöpåverkan.

 

Vi ska ständigt höja miljömedvetenheten hos alla våra medarbetare och öka kunskapen om hur vi identifierar miljörisker och förbättrar vår miljöpåverkan med regelbunden information och utbildning.

 

Miljöhänsyn och ekonomi ska vara en naturlig del i våra strategiska beslut.

 

Våra miljömål ska vara kända och alla medarbetare ska arbeta mot dessa mål.

 

Miljöansvarig
Mats Hansén