Resources

Våra resurser

Den tekniska utvecklingen är snabb och vi arbetar nästan uteslutande med datorer och digitala ritningar idag. Allt fler kunder visar även intresse för nya samarbetsformer som möjliggjorts tack vare den tekniska utvecklingen. Det handlar om kundavtal som innebär att vi kontrollerar och fyller på kundernas lager. Det är ett arbetssätt som det finns många fördelar med, både för oss och för våra kunder.

Vårt råvarulager är väl tilltaget. Vi konkurrerar med korta leveranstider vilket kräver att vi lagerhåller råvaror och färdiga produkter för våra kunder. Det datorstödda lagret är ett led i vår strävan att ge våra kunder utökad service. Genom vårt MPS-system kan vi snabbt se var i produktionskedjan en order befinner sig, vilket uppskattas av våra kunder.

 

I princip alla ritningar från våra kunder hamnar på programmeringsavdelningen där vi gör styrprogram för laser skärning, stansning, bultsvetsning och kantbockning. Med datorns hjälp får vi stansar, laserskärare och kantpressar att fungera optimalt samtidigt som plåten utnyttjas maximalt.

 

Vi utför enklare montering inklusive inköp av komponenter.

 

Vi kan även ombesörja bearbetning och ytbehandlingar som lackering, elpolering, kromatering och liknande efter som via har ett långt samarbetande kompetenta underleverantörer.