Historia

Holms Eftr. Rostfria AB

Grundat 1932 under namnet Holm & Lindell av fabrikör Erland Holm och en kompanjon vid namn Tage Lindell.

 

Verksamheten bedrevs i centrala Helsingborg till en början på Prästgatan och sedan på södra Storgatan nr 6. Från början sysslade man med traditionellt plåtslageriarbete, men på femtiotalet gick man över till att börja arbeta med rostfritt material. Man arbetade med storköksinredningar såsom diskbänkar för sjukhus och restauranger bland annat. Med tiden ändrades verksamheten mer och mer till legotillverkning för livsmedel och sjukvårdsindustrin.

År 1970 beslutade Erland Holm, som då bedrev verksamheten ensam att pensionera sig. Han sålde verksamheten till de fem anställda som fanns på företaget vid det tillfället. Med samma inriktning på verksamheten dvs.legotillverkning i små och medelstora serier främst i rostfri tunnplåt har företaget stadigt expanderat för att idag med en modern maskinpark i ändamålsenliga lokaler på ca. 3000 m2 sysselsätta 40 anställda.