Kvalitet

Alltid med kvalitet i fokus

Vi vill vara med redan från kundens idé- och konstruktionsstadium, för att tillverkningen ska kunna ske på ett för både kunden och oss så rationellt och kostnadsmässigt optimalt sätt som möjligt.

 

Vi ser till att våra kvalitetsmedvetna medarbetare blir väl förtrogna med kundens krav, behov och förväntningar – uttalade som outtalade – genom grundlig information och utbildning.

Genom löpande operatörskontroll, styrd av väl utarbetade rutiner, kontrollplaner och kontrollinstruktioner, kvalitetssäkrar var och en sin arbetsinsats. Ett heltäckande kvalitetssystem fungerar som ett hjälpmedel i vår kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsprocess, där vår strävan är ständiga förbättringar.

 

Vi vill ta tillvara på vunna erfarenheter och utvecklas med våra kunders hjälp – genom deras omdömen om våra produkter. Vårt mål är att leverera felfria och fungerande produkter i rätt tid som ska skapa lönsamhet för alla parter – såväl kund som leverantör och anställd.

 

Certifierat kvalitetssystem sedan 1996 och enl. ISO 9001:2015 sedan 2016